Nhận xét khách hàng

Liên hệ

SEASTARS HOTEL HAIPHONG

Địa chỉ: 1/3A Le Hong Phong - Ngo Quyen - Hai Phong

Điện thoại: (84225) 3.556.998 - 3.556.988 / Fax: (84225) 3.556.888

Email: seastarshotel@seastarshotel.vn

Website : http://www.seastarshotel.vn


Hoặc điền vào mẫu dưới đây :

Secure