Đặt phòng

Nhận xét khách hàng

Hội thảo

Loại phòng

Diện tích (m2)

Bố trí phòng

Giá phòng họp

Rạp hát

Phòng học

HÌnh chữ U

Cả ngày

Nửa ngày

Sao Biển 01

550m2

250

150

80

15000.000

12000.000

Sao Biển 02

120m2

90

70

50

7.500.000

6.500.000

Sao Biển 03

 

 

 

 

 

 

Hội thảo bao gồm:

    Sử dụng và bố trí phòng họp theo yêu cầu

     Hệ thống âm thanh và 02 micro trong phòng họp.

     Sử dụng miễn phí 01 bảng trắng và Flip Chart.

     Miễn phí màn chiếu; set up sân khấu, bục phát biểu

     Miễn phí giấy bút hội thảo (02 trang giấy + 01 bút/người/ngày)

     Miễn phí nước tinh khiết

     Hoa tươi trang trí

     Biển chỉ dẫn

     Dịch vụ trông giữ xe

- Ghi chú: Mức giá trên đã bao gồm 10% VAT

Thư viện hình ảnh Hội thảo